Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki
Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia >> Zamówienia publiczne >> 2013 >> marzec 2013


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie

Osoba do kontaktu:
Data:

Szkoła Podstawowa nr 14 Lublin, dnia 25 marca 2013 r.
im. Tadeusza Kościuszki
al. Warszawska 94
20-824 Lublin
tel. 81 / 533-30-57, fax 81 / 533-30-57
NIP 712-24-29-127

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w dniu 21 marca 2013 r. o godz. 1215 zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w przetargu w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki, 20-824 Lublin, al. Warszawska 94 odbyło się otwarcie ofert.
Złożono 38 ofert.
Z przyczyn formalnych zostały odrzucone oferty niżej wymienionej firmy:
KAMAR Katarzyna Semeniuk, ul. Odlewnicza 12/40, 20-219 Lublin – oferta odrzucona ze względu na nieuzupełnienie wymaganych w części 1.IV pkt 12 i 13 dokumentów w SIWZ .
W wyniku badania i oceny złożonych ofert punktacja przedstawia się następująco:
• Zadanie nr 1 – Dostawa różnych artykułów spożywczych: wpłynęły3 oferty:
 PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, na kwotę brutto: 20 403,33 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 88 pkt.
 „KARO” Sp. z o.o., ul. Kraczewicka 180, 24-320 Poniatowa, na kwotę brutto: 19 352,71 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 92 pkt.
 ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, na kwotę brutto: 17 897,89 zł, która została wybrana
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 100 pkt.

• Zadanie nr 2 – Dostawa jaj: wpłynęły 4 oferty:
 PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, na kwotę brutto: 630,00 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 78 pkt.
 TOMIK Tomasz Jarosław Duda, Elizówka 65,21-003 Ciecierzyn, na kwotę brutto: 718,20 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 68 pkt.
 „KARO” Sp. z o.o., ul. Kraczewicka 180, 24-320 Poniatowa, na kwotę brutto: 491,40 zł, która została wybrana
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 100 pkt.
 KAMAR Katarzyna Semeniuk, ul. Odlewnicza 12/40, 20-219 Lublin, na kwotę brutto: 630,00 zł - oferta odrzucona ze względu na nieuzupełnienie wymaganych w części 1.IV pkt 12 i 13 dokumentów w SIWZ.

• Zadanie nr 3 – Dostawa kiszonek: wpłynęło 5 ofert:
 Tomasz Jarosław Duda „Tomik”, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65, na kwotę brutto: 1 098,90 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 90 pkt.
 PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, na kwotę brutto: 1 436,40 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 69 pkt.
 „KARO” Sp. z o.o., ul. Kraczewicka 180, 24-320 Poniatowa, na kwotę brutto: 1 009,80 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 98 pkt.
 KAMAR Katarzyna Semeniuk, ul. Odlewnicza 12/40, 20-219 Lublin, na kwotę brutto: 1 528,20 zł - oferta odrzucona ze względu na nieuzupełnienie wymaganych w części 1.IV pkt 12 i 13 dokumentów w SIWZ.
 Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe Marzena Mitrut, Dys 107 A, 21-003 Ciecierzyn, na kwotę brutto: 993,06 zł, która została wybrana.
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 100 pkt.

• Zadanie nr 4 – Dostawa mięsa i wyrobów drobiowych: wpłynęły 4 oferty:
 Hurtownia „AVES” s.c. Z. Komorowski & c Wędliny drobiowe i wyroby z drobiu, ul. Kruczkowskiego 22, 20-468 Lublin, na kwotę brutto: 10 012,80 zł,
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 94 pkt.
 PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, na kwotę brutto: 10 051,65 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 94 pkt.
 WASĄG Zakład Mięsny, Hedwiżyn, 23-400 Biłgoraj, na kwotę brutto: 9 824,85 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 96 pkt.
 EB SP. z o.o., ul. Cisowa 9, 20 703 Lublin, na kwotę brutto: 9 435,30 zł, która została wybrana
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 100 pkt.

• Zadanie nr 5 – Dostawa mięsa i wyrobów wieprzowych: wpłynęło 5 ofert:
 Zakłady Mięsne Zbigniew i Jan Cioczek Sp.j., ul. Gospodarcza 33, 20-211 Lublin, na kwotę brutto: 12 207,83 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 98 pkt.
 PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, na kwotę brutto: 13 150,73 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 91 pkt.
 WASĄG Zakład Mięsny, Hedwiżyn, 23-400 Biłgoraj, na kwotę brutto: 13 727,70 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 88 pkt.
 EB SP. z o.o., ul. Cisowa 9, 20 703 Lublin, na kwotę brutto: 13 140,75 zł,
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 91pkt.
 Przetwórstwo Mięsne, Handel i Produkcja Piekarnicza, Bonifacy Dawidczyk, ul. Spółdzielcza 17, 23-110 Krzczonów, na kwotę brutto: 12 021,45 zł, która została wybrana
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 100 pkt.

• Zadanie nr 6 – Dostawa mleka i przetworów mlecznych: wpłynęła 1 oferta:
 PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, na kwotę brutto: 22 474,99 zł, która została wybrana

• Zadanie nr 7 – Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych: wpłynęły 3 oferty:
 Przedsiębiorstwo Piekarskie w Lublinie Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 96, 20 445 Lublin, na kwotę brutto: 9 608,52 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 99 pkt.
 PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, na kwotę brutto: 10 704,45 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 89 pkt.
 PPHU „MADEX”, ul. Ceramiczna 10, 23-200 Kraśnik, na kwotę brutto: 9 559,65 zł, która została wybrana
Liczba punktów w kryterium CENA 100%:

• Zadanie nr 8 – Dostawa owoców cytrusowych: wpłynęły 3 oferty:
 Tomasz Jarosław Duda „Tomik”, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65, na kwotę brutto: 5 249,12 zł, która została wybrana
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 100 pkt.
 KAMAR Katarzyna Semeniuk, ul. Odlewnicza 12/40, 20-219 Lublin, na kwotę brutto: 5 139,90 zł - oferta odrzucona ze względu na nieuzupełnienie wymaganych w części 1.IV pkt 12 i 13 dokumentów w SIWZ.
 Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe Marzena Mitrut, Dys 107 A, 21-003 Ciecierzyn, na kwotę brutto: 5 614,05 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 93 pkt.

• Zadanie nr 9 – Dostawa owoców i warzyw krajowych: wpłynęły 3 oferty:
 Tomasz Jarosław Duda „Tomik”, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65, na kwotę brutto: 14 969,85 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 88 pkt.
 KAMAR Katarzyna Semeniuk, ul. Odlewnicza 12/40, 20-219 Lublin, na kwotę brutto: 5 139,90 zł - oferta odrzucona ze względu na nieuzupełnienie wymaganych w części 1.IV pkt 12 i 13 dokumentów w SIWZ.
 Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe Marzena Mitrut, Dys 107 A, 21-003 Ciecierzyn, na kwotę brutto: 13 247,64 zł, która została wybrana
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 100 pkt.

• Zadanie nr 10 – Dostawa mrożonek: wpłynęły 4 oferty:
 IGLOTEX LUBLIN Sp. z o.o., ul. Wł. Grabskiego 23, 20-330 Lublin, na kwotę brutto: 13 766,41 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 89 pkt.
 PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, na kwotę brutto: 16 915,50 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 72 pkt.
 P.P.H.U. Ireneusz Welman, ul. Żytnia 21b, 23-200 Kraśnik, na kwotę brutto: 13 491,72 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 91 pkt.
 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ULTAX”, ul. Zagłoby 4, 22-400 Zamość, na kwotę brutto: 12 299,70 zł, która została wybrana
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 100 pkt.

• Zadanie nr 11 – Dostawa wyrobów garmażeryjnych świeżych: wpłynęły 4 oferty:
 „GASTROMAX” E. Antoniuk, M. Antoniuk, St. Oziemczuk Spółka Jawna, ul. Grenadierów 17, 20-331 Lublin, na kwotę brutto: 7 251,30 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 85 pkt.
 GOŚCINIEC Halina Ratajewska, Wólka 17 b, 20-258 Lublin, na kwotę brutto: 6 685,30 zł
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 92 pkt.
 Zakład Produkcji Garmażeryjnej GERWAZY, ul. Grażyny 12, 20 605 Lublin, na kwotę brutto: 6 147,75 zł, która została wybrana
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 100 pkt.
 Michał Parafiniuk, Rudka Kozłowiecka 107, 21-025 Niemce, na kwotę brutto: 6 491,52 zł,
Liczba punktów w kryterium CENA 100%: 95 pkt.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający informuje, iż umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie 
Wprowadził do BIP: SP 14 - Wróbel Agnieszka 
Data udostępnienia w BIP: 2013-03-25 
Wytworzył informację: Wróbel Agnieszka 
Ostatnio modyfikował: SP 14 - Wróbel Agnieszka 
Data modyfikacji: 2013-03-25 
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki