strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

 Wydział Projektów Nieinwestycyjnych

Kierownik komórki organizacyjnej: Dyrektor – Krzysztof Łątka
Symbol: PN
Adres: 20-022 Lublin
  Okopowa 11/
Telefon: 81 466 2850
FAX: 81 466 2851
WWW:
E-mail: projekty@lublin.eu
Zarządzenie:

 

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Zakres działania

Wydział Projektów Nieinwestycyjnych realizuje w szczególności zadania z zakresu:
  1. pozyskiwania krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania na realizację projektów nieinwestycyjnych;
  2. współpracy z komórkami organizacyjnymi, samodzielnymi i wieloosobowymi stanowiskami pracy wchodzącymi w skład departamentów oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie identyfikowania propozycji działań przeznaczonych do realizacji z udziałem krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania;
  3. opracowywania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów nieinwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w Urzędzie;
  4. realizacji projektów nieinwestycyjnych wskazanych przez Prezydenta;
  5. współpracy przy realizacji projektów nieinwestycyjnych wdrażanych w komórkach organizacyjnych, w tym praca w zespołach powołanych przez Prezydenta do przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów nieinwestycyjnych;
  6. monitorowania projektów nieinwestycyjnych wdrażanych w komórkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych;
  7. współpracy z instytucjami europejskimi, administracją samorządową oraz rządową, instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi dla programów finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania w ramach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów nieinwestycyjnych oraz efektywnego wykorzystania szans rozwojowych;
  8. współpracy z instytucjami partnerskimi w ramach przygotowania i realizacji projektów nieinwestycyjnych współfinansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania;
  9. promocji projektów nieinwestycyjnych.

 

 


Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Wydział Projektów Nieinwestycyjnych
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2011-03-01
Wytworzył informację: Piasecka Anna
Ostatnio modyfikował: OR - Kowal Monika
Data modyfikacji: 2016-12-08
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.